uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past

 

Pagina van: Activerende begeleiding of sovatraining

Activerende begeleiding of sovatraining

Borculo, Gelderland    (waar ligt Borculo?)

11228 keer bekeken

Algemene informatie
Vele jaren ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen met gedragsproblematieken of verstandelijke beperking. Thans tevens Sova/ art trainer (goldstein methode)

Specialisatie
Begeleiding.

Activerende begeleiding of sovatraining  Particulier

Opleiding & ervaring
Opleiding

Opleiding Sova / moreel redeneren/ agressie regulatie trainer (goldstein) thans aan het volgen, verwachting is dat dt diploma medio maart behaald is
Cursus competentie gericht werken; certificaat behaald op 18 oktober 2002
Cursus basis zorgverzekeringen middels SEA; certificaat behaald in december 2000
Interne opleiding wettechnisch beoordelaar kinderbijslagwet; intern examen afgenomen bij de SVB te Deventer; behaald in februari 2000
MBO + sociaal juridische dienstverlening te Alkmaar; diploma behaald in juli 1998

Arbeidsverleden

Arbeidstrainer LVG jongeren met forse gedragsproblematiek binnen een besloten setting van Kwadrant Dijkhoek ATC
Taken:
Het uitdenken, organiseren, inrichten en opzetten van een nieuwe afdeling bij het arbeids training centrum. ( afdeling Verzorging : Horeca/ interieur verzorging)
Het aanleren van de gewenste arbeidsvaardigheden binnen de afdeling. Trainen van omgangsvaardigheden (sociale vaardigheden), deelnemen aan behandelplan besprekingen, schrijven van behandelplannen, roosterplanning bijhouden van alle stage jongeren binnen de afdeling Arbeid.
Deelnemen aan het drie milieu overleg (school/ groepen/ arbeid) ter bevordering van de interne communicatie met als doel de comunicatie lijnen kort te maken/ houden)
Periode: september 2006 tot heden

Pedagogisch medewerker/ groepsleider voor Interim buro Kroek en Partners te Zwolle
Taken:
Individuele begeleiding en werkzaam op leef/ behandelgroepen in diverse settings ( verstandelijk gehandicaptenzorg, woonvormen, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, justitie en dergelijke. O.a. bij Het Poortje Veenhuizen, Doggershoek Den Helder, Stichting Philadelphia, Twentse Zorgcentra, Harreveld, Leo Stichting Groep en stichting de Eik. Het betreft dan een op een projecten en/ of groepswerk.

Pedagogisch medewerker op een besloten behandelgroep (LVG) bij Kwadrant te Borculo
Taken:
Het uitvoeren van de individuele behandelplannen. Het afnemen van intake gesprekken. Het zorg dragen van de rapportages en het bijwonen van de diverse overlegmomenten. Het onderhouden van contacten met ouders, diverse instanties en hulpverleners intern/extern. De doelgroep betreft een meidengroep met een licht verstandelijke beperking en een anti sociale gedragstoornis in een besloten setting. Het betreft 24 uurs zorg in een drie milieu voorziening.
Het organiseren van het zomerkamp in de Ardennen, beheren van de kas, het uitdenken en realiseren van een dagbesteding in de behandelgroep, het realiseren van activiteiten ten bate van de behandelgroep.
Periode : 1 december 2004 tot september 2006

Pedagogisch medewerker op een open behandelgroep bij stichting Commujon te Borculo
Taken:
Het uitvoeren van de individuele behandelplannen. Het afnemen van intake gesprekken. Het zorg dragen van de rapportages en het bijwonen van de diverse overlegmomenten. Het onderhouden van contacten met ouders, diverse instanties en hulpverleners intern/extern. De groep bestaat uit jongens in de leeftijd categorie 14 tm. 18 jaar die vanuit een samenwerkingsverband met de gesloten instelling de Sprenger te Zutphen en justitie, op de groep geplaatst zijn. Daarnaast mede oprichter van de weekendopvang t.b.v. de wachtlijstbeperking en tevens in de weekenden en vakanties werkzaam op de crisisopvang. Tevens samen met een collega ,oprichter van het protocol oudercontacten dankzij het behalen van de kwaliteitsprijs 2003.
Periode: 1 mei 2001 tot 1 januari 2005

Medewerker Cliëntenservice bij Salland zorgverzekeraar te Deventer
Taken:
Het afhandelen van hulpvragen aan de balie en de telefoon. Het doorverwijzen van klanten intern/extern. Het afsluiten van diverse verzekeringen; reisverzekering, ziekenfonds en particuliere verzekering. Daarnaast deelname in het kwaliteitsteam ter bevordering van de interne en externe kwaliteit van de zorgverzekeraar.
Periode: 1 november 2000 tot 1 mei 2001


Wettechnisch beoordelaar van de kinderbijslagwet bij de SVB te Deventer
Taken:
Het wettechnisch beoordelen van de kinderbijslagwet: kinderbijslag aanvragen beoordelen en controleren, daarnaast het terugvorderen van onterechte uitbetalingen en het uitvoeren van Boeten en Maatregelen, fraude alertheid en nabetalingen. Het afhandelen van hulpvragen; telefonisch en aan de balie.
Periode: 10 mei 1999 tot 1 november 2000

Datatypiste bij diverse werkgevers: GAK, Salland zorgverzeraar, AEX optie beurs te Amsterdam etc.
Taken:
Het invoeren van gegevens.
Periode: september 1997 tot 10 mei 1999

Medewerker bureau sociale dienstverlening in HvB de Koepel P.I. Haarlem (werk & stage)
Taken:
Het afhandelen van hulpvragen van gedetineerden op cel of in kantoor. Het afhandelen van verlofaanvragen. Het schrijven van selectie adviezen voor overplaatsingen. Het onderhouden van contacten met o.a. reclassering, o.m. , politie, advocaten e.d. Het aanleggen van dossiers. Het bijwonen van de verschillende vergadermomenten per week. Het afnemen en rapporteren van de intake gesprekken en het samenwerken met de diverse disciplines. Door uitval van de stagebegeleider mocht ik zelfstandig de inkomsten afdeling en de bijzondere zorg afdeling “runnen” voor een periode van 4 maanden. Heb toen tevens PIW er werkzaamheden uitgevoerd door het ziekteverzuim in de Koepel.
Periode: juli 1997 tot en met februari 1998

 
pagina terug

 

Contact:

Marije Bosman

0646320043

graaf van zutphenstraat 21
7271wx
Borculo

 

Stuur een bericht:


 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland