uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past

 

Pagina van: In zorg en advies bv

In zorg en advies bv

Rotterdam, Zuid-holland    (waar ligt Rotterdam?)

4121 keer bekeken

Algemene informatie
IN Zorg en Advies is een flexibele en dynamische interculturele organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de regio Zuid Holland Zuid. Kenmerkend voor alles wat IN Zorg
en Advies doet, is het streven naar realisatie van kwaliteit van leven. Ieder mens van jong tot
oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is hiernaar op zoek. Voor ieder individu kan
kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. Vrijwel altijd is hierbij sprake van factoren op
sociaal, psychisch, lichamelijk of levensbeschouwelijk vlak. Om je cliënten echt goede hulp te bieden heb je dus een brede kijk op het leven nodig. En dat heeft IN Zorg en Advies.

Welzijn, zelfsturing en zorg zijn voor IN Zorg en Advies essentiële en onlosmakelijk met elkaar
verbonden deelterreinen die moeten leiden tot een zeker gevoel van geluk en het openen van
nieuwe perspectieven. Een positieve, probleemoplossende, levenslustige en overstijgende houding is de basis van onze organisatie, waarbij de cliënt altijd centraal staat, wie deze cliënt ook is.

IN Zorg en Advies is een interculturele zorginstelling, die zorg verleent aan zowel autochtone als allochtone Nederlanders. IN Zorg en Advies heeft zich echter wel ontwikkeld als vindplaats voor de allochtone zorgvragers. Daar waar andere, reguliere, organisaties vaak moeite hebben deze doelgroep te bereiken, lukt dit IN Zorg en Advies heel goed. IN Zorg en Advies
spreekt de `taal` van de doelgroep.

IN Zorg en Advies is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning biedt. In het
aanbod staat de vraag centraal, waarbij de zorg en ondersteuning gericht is op behoud van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het vergroten van de participatie. Juist door uit te gaan van de participatie mogelijkheden van de cliënt draagt IN Zorg en Advies bij aan de vermindering van de zorgvraag. De manier van werken is een natuurlijke manier om doelmatig om te gaan met zorggelden, ondanks het feit dat IN Zorg en Advies een doelgroep bedient die relatief vaak en soms veel zorg en ondersteuning nodig heeft.

IN Zorg en Advies richt zich niet alleen op de zorg. De organisatie levert ook dagbesteding de
op een planmatige manier wordt vorm gegeven, waardoor de cliënt later, afhankelijk van zijn
mogelijkheden en beperkingen, verder kan participeren in de maatschappij. Naast de zorg en dagbesteding biedt IN Zorg en Advies veel ruimte voor (sport) activiteiten en/of fysieke
trainingen. Op deze manier worden cliënten meegenomen in een gezondere levensstijl, wordt de weerbaarheid vergroot en agressie gereguleerd.

Soms zullen wij beginnen, waar andere hulpverleners eindigen......

Specialisatie
Verblijf, Rentegratie, Behandeling, Begeleiding, Verpleging, Persoonlijke verzorging, Huishoudelijke verzorging.

In zorg en advies bv  Organisatie (Kvk nummer: 56909438)

 
pagina terug

 

Contact:

IN Zorg en Advies B.V.

+31102361923
www.inzorgadvies.nl

Bergselaan 257A /259D
3038CC
Rotterdam

 

Stuur een bericht:


 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland