uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past
 

 

Algemene voorwaarden uwZorgverlener.nl

Gebruik van uwZorgverlener.nl
U plaatst een dienst in de juiste categorie of gebied en zult niet:

  • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
  • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
  • handelen in strijd met enige rechten van derden;
  • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
  • virussen of andere technologie verspreiden die uwZorgverlener.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van uwZorgverlener.nl kunnen schaden;
  • de infrastructuur van uwZorgverlener.nl onredelijk belasten of de goede werking van uwZorgverlener.nl verstoren;
  • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
  • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
  • maatregelen om de toegang tot uwZorgverlener.nl te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van uwZorgverlener.nl
Voor het melden van problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het e-mail adres: info@uwzorgverlener.nl; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site goed blijft werken. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van uwZorgverlener.nl te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van uwZorgverlener.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van uwZorgverlener.nl door gebruikers.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op uwZorgverlener.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van uwZorgverlener.nl.

pagina terug

 

 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland