uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past
 

 

Gebruiksvoorwaarden

Welke regels gelden voor het plaatsen van advertenties?

Het plaatsen en verwijderen van advertenties

 1. U dient een omschrijving te geven van de advertentie dat u aanbiedt.
 2. Geef alleen de relevante subcategorien aan bij uw advertentie. Maak voor elke advertentie een aparte advertentie aan.
 3. Biedt u de advertentie niet langer aan, dan verzoeken wij u om deze advertentie te verwijderen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het plaatsen van foto’s en/of teksten waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. Ook mogen teksten en/of foto’s van derden niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 2. Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat de advertentie aanbied.

 

Vergelijkingen en misleidende teksten

 1. De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die de advertentie die u aanbiedt niet goed beschrijven.
 2. Alleen in de advertentie omschrijving mag u de aangeboden advertentie vergelijken met andere soortgelijke advertenties.

 

Niet toegestane informatie

 1. advertenties die verboden zijn bij wet of volgens de uwZorgverlener.nl algemene voorwaarden zijn niet toegestaan.
 2. Advertenties met een doorverwijzing naar een concurrerende website zijn niet toegestaan.

 

Hoe kan ik een advertentie plaatsen?

 1. Klik boven in het scherm op de knop “Ik ben zorgverlener, plaats gratis advertentie”.
 2. Vul een duidelijke titel in, onder het invoerveld zal rechtstreeks het internet adres (URL) worden getoond (www.uwzorgverlener.nl/uw_titel). Wanneer de naam al vergeven is, zal de melding “De titel ‘uw titel’ bestaat al”. U zal uw titel dan moeten aanpassen of verlengen.
 3. Kies vervolgens de categorieen waar uw advertentie onder valt.
 4. Vul een omschrijving van uw advertentie in, waaraan mensen kunnen zien wat uw advertentie inhoudt.
 5. U kunt vervolgens naar keuze een plaatje toevoegen (Alleen JPG/GIF). (Houdt wel rekening met de algemene voorwaarden en gebruikvoorwaarden van uwZorgverlener.nl).
 6. Daarna vult U uw naw gegevens in. En u dient de algemene voorwaarden te accepteren.
 7. Klik vervolgens op “plaats advertentie”.

 

 1. Uw krijgt een e-mail op het door u ingevoerde e-mail adres waarin een activatie link staat. Wanneer u hierop klikt zal uw advertentie worden geactiveerd en zichtbaar gemaakt worden voor bezoekers van uwZorgverlener.nl.
 2. Wanneer u hier op geeft geklikt krijgt u een volgend invoer scherm. Hier kunt u eventueel extra informatie invoeren over uw advertentie.
 3. Wanneer u de keuze “Stuur mij (eenmalig) informatie over uitgebreid adverteren op uwZorgverlener.nl” aanvinkt, krijgt u bericht vanuit uwZorgverlener.nl of de advertentie mogelijkheden.
 4. U krijgt een tweede e-mail waarin een 3 tal links staan. Een om uw advertentie te bezoeken, deze kunt u dus ook naar uw contacten sturen. Een om uw advertentie te wijzigen. En een om uw advertentie te verwijderen, hier moet u eerst een bevestiging voor geven.

 

Wanneer staat mijn advertentie online?

 1. Als u uw advertentie heeft geactiveerd, zal de advertentie meteen worden geplaatst.

 

Welke kosten zijn verbonden aan uwZorgverlener.nl

 1. Voor het plaatsen van een advertentie wordt momenteel geen vergoeding gerekend.
 2. Voor het zoeken naar of bieden op advertenties wordt geen vergoeding gerekend.

 

Hoe lang blijft mijn advertentie op uwZorgverlener.nl staan?

 1. Momenteel is er geen limiet aan de tijd dat de advertenties online blijven staan. Wel vragen we u om verouderde advertenties te verwijderen om uwZorgverlener.nl zo functioneel mogelijk te houden.

 

Hoe kan ik mijn advertentie Bekijken?

 1. Wanneer U uw advertentie heeft geactiveerd, krijgt U een e-mail waar een link naar uw advertentie in staat. Wanneer U hier op klikt, gaat U rechtstreeks naar uw advertentie.

 

Hoe kan ik mijn advertentie wijzigen?

 1. Wanneer U uw advertentie heeft geactiveerd, krijgt U een e-mail waarin een link staat waarmee U uw advertentie kunt wijzigen. Wanneer U hierop klikt, gaat U rechtstreeks naar het wijzig formulier.

 

Hoe kan ik mijn advertentie verwijderen?

 1. Wanneer U uw advertentie heeft geactiveerd, krijgt U een e-mail waarin een link staat waarmee U uw advertentie kunt verwijderen. Wanneer U hierop klik vraagt uwZorgverlener.nl eerst om een bevestiging. Wanneer U deze heeft geaccepteerd is uw advertentie definitief verwijderd.

 

Mijn gegevens zijn veranderd. Hoe wijzig ik deze gegevens?

 1. Gebruik de optie “Hoe kan ik mijn advertentie wijzigen”. Hier kunt u ook uw persoonsgegevens wijzigen.

 

Ik krijg een bevestiging voor een actie welke ik niet gedaan heb.

 1. Iemand misbruikt uw e-mail adres.
 2. Klik die activatielink niet aan. Heeft U dit per ongeluk toch gedaan? Mail dan naar info@uwzorgverlener.nl. Stuur in uw bericht de bevestiging e-mail mee, en uwZorgverlener.nl zal de advertentie  verwijderen.

 

Iemand heeft mijn telefoonnummer bij een advertentie geplaatst zonder mijn toestemming.

 1. Iemand misbruikt uw telefoonnummer.
 2. Mail naar info@uwzorgverlener.nl, stuur een kopie van de advertentie mee en vermeld de categorie van de advertentie. uwZorgverlener.nl zal maatregelen nemen.

 

Waarom is mijn advertentie verwijderd?

 1. Wanneer een advertentie niet aan de Gebruiksvoowaarden of de regels voldoet, verwijdert uwZorgverlener.nl de advertentie. Hierover ontvangt U een e-mail met toelichting. Heeft U hier vragen over, dan kunt U mailen naar info@uwzorgverlener.nl met het verwijderingbericht toegevoegd.

 

Welke regels gelden voor iedereen?

 1. uwZorgverlener.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van advertenties, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. uwZorgverlener.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen aanbieders en bieders. Om die reden kan uwZorgverlener.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de advertenties.
 2. uwZorgverlener.nl probeert aanbieders en zoekende tot elkaar te brengen. uwZorgverlener.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen deze aanbieders en zoekende door gebruikmaking van de site. Als U een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, dient U die zelf op te lossen. U vrijwaart uwZorgverlener.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 3. uwZorgverlener.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. uwZorgverlener.nl heeft geen enkel zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt U onder de (privacy)regels van die betreffende site.
 4. uwZorgverlener.nl behoudt zich het recht toe U uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien U op enige wijze naar de menig van uwZorgverlener.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de overige beleidsregels van uwZorgverlener.nl, onverminderd het recht van uwZorgverlener.nl om nadere  rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien uwZorgverlener.nl redenen heeft om aan te nemen dat U op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

 

Wat doet uwZorgverlener.nl met mijn gegevens als ik de wet overtreed?

 1. uwZorgverlener.nl kan zonder waarschuwing aan de adverteerder justitie inschakelen als de adverteerder de wet ernstig overtreedt.

 

Verkoopt uwZorgverlener.nl mijn persoonlijke gegevens?

 1. uwZorgverlener.nl zal nooit zonder toestemming van de adverteerder zijn of haar gegevens aan derden verkopen.

 

Hoe kan ik uwZorgverlener.nl bereiken?

 1. U kunt ten alle tijden mailen naar info@uwzorgverlener.nl.
 2. U kunt mailen voor een idee, suggestie, vraag of klacht.
 3. Voor het plaatsen van uw banner op uwZorgverlener.nl.

 

 

 

 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland