uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past

 

Pagina van: Kanne coaching

Kanne coaching

Nijmegen, Gelderland    (waar ligt Nijmegen?)

125 keer bekeken

Algemene informatie
Kanne Coaching biedt op ambulante wijze ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een diagnose en/of psychische problematiek. Deze ondersteuning vindt altijd plaats aan de hand van een persoonlijk plan van aanpak die is opgesteld in samenspraak met de kandidaat. Met de hulpvraag als uitgangspunt bied ik de mogelijkheid om wensen en behoeften om te zetten naar stappen die jou dichter bij je persoonlijke doel brengt. Gebaseerd op vertrouwen, daadkracht, proactief, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. De ondersteuning is altijd organisch van aard. Ik streef ernaar op een laagdrempelige wijze te werk te gaan. Mijn ervaring ligt onder andere in de lijnen van het onderwijs, gezinsondersteuning, reflectie en motivatie, maar ik sta open voor elke vraag.
Geïnteresseerd maar weet je niet hoe je dit kan gaan bekostigen? Ik kan je ook helpen bij een PGB aanvraag! Op die manier kun je de ondersteuning bekostigen vanuit het budget.

Specialisatie
Begeleiding.

Kanne coaching  Zelfstandig bureau

Opleiding & ervaring
OPLEIDINGEN
sep 2011 – juni 2016 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
HBO, Toegepaste Psychologie (behaald)
Afstudeeropdracht: Mentorschap op het Helicon MBO

HBO minor, intercultureel werken (behaald)
Onderzoeksopdracht: De drempel naar het COC verlagen voor bi-culturele LHBT’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders)

sep 2006 – aug 2011 Het Assink Lyceum, Haaksbergen
HAVO, Middelbaar onderwijs (behaald)
WERKERVARING
dec 2017 – heden Kanne Coaching Coach/begeleider ZZP
Ambulante coaching/begeleiding a.d.h.v. een plan van aanpak die is opgesteld in samenspraak met de kandidaat. Die coaching/begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op ondersteuning bij het vinden van een passende onderwijs- of werkplek, of bij de huidige onderwijsplek (zoals communicatie met school of ondersteuning bij het plannen en maken van huiswerk), of een andere hulpvraag waarbij ik kandidaten de mogelijkheid bied om hun wensen en behoeften om te zetten naar stappen die hen dichter bij hun persoonlijke doel brengt.
okt 2017 – heden Studiebegeleiding Nijmegen Coach Esmero
Esmero is de specialistische module van Studiebegeleiding Nijmegen waar er meer individuele aandacht is voor een kleine groep leerlingen. Deze groep bestaat uit 5 leerlingen tussen de 12 en 16 jaar en zijn gediagnosticeerd met ad(h)d en/of autisme. Coaching op studievaardigheden en executieve functies volgens een op maat gemaakt plan van aanpak. De studiebegeleiding bestaat ook uit huiswerk controleren, planningen maken en overhoren.

aug 2017 – sept 2017 Lister (O)GGZ, Utrecht Maatschappelijk werker
Woonondersteuning voor cliënten met psychiatrische- en verslavingsproblemen die beschermd wonen.

juli 2017 – sept 2017 Veilig Thuis NML, Venlo Office medewerker
Administratieve werkzaamheden rondom politie- en zorgmeldingen betreffende huiselijk geweld. Telefonische meldingen van huiselijk geweld verwerken. Werkprocessen analyseren en verbeterplannen schrijven en uitwerken.

juli 2017 – heden Humanitas, Nijmegen Vrijwilligerswerk in het Maatjesproject
Maatje zijn voor personen in een sociaal isolement. Doel is dat diegene uit het sociaal isolement komt en weer zelfstandig kan functioneren in de maatschappij.

feb 2016 – aug 2017 Helicon MBO, Velp Verzuimconsulent
juni 2016 – nov 2016 Vervangend zorgcoördinator
aug 2015 – aug 2017 Leerlingbegeleider
feb 2015 – juli 2015 Toegepast psycholoog i.o.
Het voeren van verzuimgesprekken en het inventariseren van de eventuele bijbehorende hulpvraag. Het coördineren van zorgaanvragen, bijwonen van overleggen van samenwerkingsverbanden in de lerende regio Arnhem (LRA), voorzitten van vergaderingen. Het individueel en in groepen begeleiden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte a.d.h.v. een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en de daarbij horende administratie in het leerlingvolgsysteem. Ondersteuning richt zich o.a. op executieve functies, sociale vaardigheden, communicatie, motivatie of sociaal-emotionele problematiek. Doorverwijzen naar externe hulpverlening en ondersteunen tijdens dit proces. Intakegesprekken voeren, inschatten van de haalbaarheid van de opleiding en hierover adviseren aan docenten en het management team. Docenten coachen op mentorschap en intakegesprekken. Docenten ondersteunen tijdens LOB lessen.

feb 2014 – juli 2014 Cross Your Borders, Nijmegen Toegepast psycholoog i.o./projectbegeleider
Voorlichten over de maatschappij en de wereld. Coachen en begeleiden van zeer verschillende jongeren. Gedrag, groepswerk en resultaten van jongeren beoordelen en deze beoordelingen verantwoorden. Analyseren van groepsdynamiek en ongewenst gedrag bijsturen. Trainen en adviseren van Cross Your Borders-teamleden bij het werken met jongeren. Voorbereiden en uitvoeren van uiteenlopende presentaties.

okt 2013 – feb 2014 Studiebegeleiding Nijmegen Coach
nov 2012 – aug 2013 Toegepast Psycholoog i.o.
Leerlingen coachen, huiswerk controleren, planningen maken, overhoren, evaluaties schrijven, administratie, plannen van aanpak schrijven en uitvoeren.

Prijs en beschikbaarheids informatie
30-35 euro per uur

 
pagina terug

 

Contact:

Kanne Coaching

0633743221
www.kannecoaching.nl


6521 AJ
Nijmegen

 

Stuur een bericht:


 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland