uwZorgverlener.nl | vindt de zorg die bij U past

 

Pagina van: Weekend opvang

Weekend opvang

Lettele, Overijssel    (waar ligt Lettele?)

7867 keer bekeken

Algemene informatie
Weekendopvang
Uit ervaring is ons duidelijk geworden dat de vraag naar passende weekendopvang niet in verhouding staat tot het aanbod. Een concrete vraag van ouders is voor ons, Annet Harkink en Richard Scholten, aanleiding geweest om ons te gaan oriënteren op de mogelijkheden van het opstarten van weekendopvang. Voor ons was van meet af aan duidelijk, dat de activiteiten gedurende het weekend, afgestemd dienen te zijn op de interesses van de kinderen en jongeren. Met veel enthousiasme zijn wij aan de slag gegaan. Het resultaat van onze inspanningen is, dat wij de kinderen en jongeren een leuk en actief programma kunnen bieden, waarbij het ervaren van ontspanning en het goed omgaan met elkaar belangrijke waarden zijn.

Voor wie
Vanaf 28 maart 2008 biedt ‘Pedagogisch Adviesbureau De Opstap’ in samenwerking met ‘SPD Scholten’ weekendopvang aan kinderen (8 t/m 12 jaar) en jongeren (13 t/m 17 jaar) met een stoornis in het autisme spectrum, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking. De groepen zijn opgedeeld in twee leeftijdscategorieën, omdat de interesses van de kinderen en jongeren over het algemeen verschillend zijn en de activiteiten hierop afgestemd worden.
Er is plaats voor vier tot zes kinderen of jongeren per bungalow.

Waar
De opvang vindt plaats op natuurpark ‘De Bollert’ te Noordijk (Neede). Dit is een kleinschalig natuurpark met in totaal zes ruime Finse bungalows. De ligging is zeer gunstig: de bungalows staan midden in het bos. Een omgeving die uitnodigt tot een wandeling, het bouwen van hutten, het spelen van verstoppertje, vissen en wat al niet meer.
Natuurpark ‘De Bollert’ ligt centraal in de regio. Vanuit het park zijn diverse grotere plaatsen, zoals Hengelo, Enschede en Winterswijk, goed bereikbaar. Ook vanuit dit oogpunt is ‘De Bollert’ een geschikte locatie.

Wat
Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld, waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. Naast de geplande activiteiten met de groep, bijvoorbeeld een speurtocht, kanoën, Zoo Labyrinth, waterfietsen, zwemmen, bioscoop of bowling is er ook voldoende tijd waarop de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen en met wie ze dat willen doen. In de samenstelling van de groepsactiviteiten krijgen de kinderen en jongeren ook inspraak: de activiteiten moeten hen immers aanspreken! Daarnaast krijgt ieder kind een corveetaak toebedeeld, waarvoor hij gedurende die dag verantwoordelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om koken, tafel dekken, stofzuigen of het schoonmaken van het toilet.
Wij vinden het belangrijk een omgeving te creëren waarin de kinderen en jongeren vanuit een gevoel van veiligheid kunnen groeien en zich (nieuwe) vaardigheden eigen kunnen maken in de omgang met anderen. Een vast onderdeel van het programma vormt PMT, geleid door een gediplomeerd bewegingsagoog/ psychomotorisch therapeut. Met ieder groepje worden leuke activiteiten in de sporthal gedaan, waarbij de manier waarop de kinderen en jongeren met zichzelf en hun omgeving omgaan, centraal staan.
In principe gaan de twee groepen apart van elkaar het eigen activiteitenprogramma doorlopen. Het behoort wel tot de mogelijkheden dat af en toe een activiteit met beide groepen samen gedaan wordt, bijvoorbeeld een bezoek aan de bioscoop.
Het dagprogramma wordt zichtbaar voor de kinderen en jongeren in de huisjes opgehangen. Daarnaast zijn een aantal huis- en omgangsregels opgesteld, die ook zichtbaar worden opgehangen.

Wanneer
De weekendopvang vindt één maal per maand plaats. Het zal doorgaans ieder laatste weekend van de maand gepland worden, dit uiteraard onder voorbehoud. Voor de exacte data wordt ieder half jaar een overzicht verstrekt.
Voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar start het weekend op vrijdag om 19.00 uur en eindigt het weekend op zondag om 18.30 uur.
Voor de jongeren van 13 t/m 17 jaar start het weekend op vrijdag om 19.30 uur en eindigt het weekend op zondag om 19.00 uur.

Begeleiders
Per bungalow zijn twee vaste begeleiders aanwezig, 24 uur per dag. Overdag komt er voor iedere groep nog een derde begeleider bij, zodat er ruimschoots tijd en aandacht is voor ieder kind.
De vaste begeleiders zijn gediplomeerd en ervaren in het begeleiden van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking.

voor meer informatie http://scholten-spd.nl


Contact
Voor meer informatie over de weekendopvang kunt u contact opnemen met:

Annet Harkink 06-36124799 info@deopstap.com
Richard Scholten 06-51530890 info@scholten-spd.nl

Specialisatie
Verblijf.

 
pagina terug

 

Contact:

Scholten SPD


www.lettele.nl/?page=nieuwsbericht&id=431


7434SB
Lettele

 

Stuur een bericht:


 
   
Flevoland Friesland Groningen Drenthe Overijsel Gelderland Limburg Noord-Brabant Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland